مرغ آمین نوعی پرنده میباشد که در هنگام پرواز مدام در حال گفتن ذکر آمین است و در داستان ها و حکایات قدیمی آمده است اگر شخصی در حال آرزو کردن باشد و همان وقت مرغ آمین از بالای سر او عبور کند , آرزوی او برآورده میشود.حال بدلیجات مختلفی به عنوان نماد از مرغ آم
قیمت: 180,000 ریال

فروشگاه ساز رایگان
خرید بک لینک
بک لینک